0186 - 69 93 92 info@cs-hensen.nl

Schoonmaken van ventilatiesystemen

Als directie van een bedrijf, overheids- of onderwijsinstelling bent u vaak verantwoordelijk voor een groep medewerkers, bezoekers of leerlingen die op dagelijkse basis binnen uw gebouw aanwezig zijn. Als verantwoordelijke wilt u een goede omgeving voor uw medewerkers, bezoekers of leerlingen creëren. Een gezond klimaat is zeer belangrijk voor uw belanghebbenden. Er gelden strenge eisen met betrekking tot de mechanische ventilatie in gebouwen. Helaas is voor het onderhoud van de ventilatiesystemen de lat minder laag gelegd. Het is in de praktijk vaak lastig om een standaard programma te ontwikkelen dat voor ieder gebouw toepasbaar is en aansluit op iedere bedrijfsactiviteit. Één ding staat vast, namelijk dat als het ventilatiesysteem niet goed onderhouden wordt deze na verloop van tijd onvoldoende functioneert met alle gevolgen van dien. Uit onderzoek blijkt dat een ongezond binnenklimaat kan zorgen voor een toename van het ziekteverzuim en een afname van de productiviteit. Het is dus belangrijk om de ventilatiesystemen regelmatig te onderhouden.

Mensen en middelen

Cleaning Service Hensen B.V. heeft een groep vaste schoonmaakers/-sters in dienst die benodigde vakopleidingen voor het schoonmaken van ventilatiesystemen met succes behaald en kennen de aandachtspunten met betrekking tot het schoon van ventilatiesystemen. Verder beschikken onze vakmensen over professionele schoonmaakmachines en -middelen. Dankzij de gevolgde vakopleidingen weten onze medewerkers deze ook op de juiste wijze toe te passen.

Werkwijze bij het schoonmaken van ventilatiesystemen

Cleaning Service Hensen B.V. pakt het schoonmaken van ventilatiesystemen aan volgens vastgelegde procedures, zodat een bepaalde basiskwaliteit geleverd kan worden. Zo wordt van het ventilatiesysteem een schoonmaakprogramma gemaakt met duidelijk omschreven taken en schoonmaakfrequenties. Onze rayonmanagers zien erop toe dat de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk nagekomen worden en sturen indien nodig bij.

Contact

Cleaning Service Hensen B.V. is altijd bereid om samen met u uw wensen in kaart te brengen en te vertalen in concrete afspraken, zodat een passende offerte gemaakt kan worden.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan