0186 - 69 93 92 info@cs-hensen.nl

Schoonmaak van booreilanden

booreilandIndien een booreiland voor reparatie/onderhoud aan wal komt is het van wezenlijk belang dat alles gestructureerd verloopt. De werkplek van de vakmannen moet schoon zijn, zodat zij hun werk goed kunnen uitvoeren. Een hecht team van schoonmakers/-sters kan ervoor zorgen dat alles soepel en volgens planning verloopt. Verder moet een booreiland aan het eind van de reparatie-/onderhoudsbeurt weer keurig en hygiënisch opgeleverd worden.

Mensen en middelen

Cleaning Service Hensen B.V. heeft jarenlange ervaring met betrekking tot de schoonmaak van booreilanden. Onze vaste schoonmaakers/-sters hebben de benodigde vakopleidingen met succes behaald en kennen de aandachtspunten voor de schoonmaak van booreilanden. Verder beschikken onze vakmensen over professionele schoonmaakmachines en -middelen. Dankzij de gevolgde vakopleidingen weten onze medewerkers deze ook op de juiste wijze toe te passen.

Werkwijze bij schoonmaak van booreilanden

Cleaning Service Hensen B.V. pakt het schoonmaken van booreilanden aan volgens vastgelegde procedures, zodat een bepaalde basiskwaliteit geleverd kan worden. Zo wordt van ieder booreiland een schoonmaakprogramma gemaakt met duidelijk omschreven taken en schoonmaakfrequenties. Onze rayonmanagers zien erop toe dat de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk nagekomen worden en sturen indien nodig bij.

Contact

Cleaning Service Hensen B.V. is altijd bereid om samen met u uw wensen in kaart te brengen en te vertalen in concrete afspraken, zodat een passende offerte gemaakt kan worden.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan