0186 - 69 93 92 info@cs-hensen.nl

Bouwopruimers

Dat de theorie niet altijd overeenkomt met de praktijk blijkt vaak tijdens de daadwerkelijke uitvoering van een project. Tijdens de calculatie en het inplannen van een project wordt er vaak vanuit gegaan dat tijdens het uitvoeren van bepaalde activiteiten de uitvoerders/onderaannemers zelf de bouwplaats opruimen. Vanwege tijdgebrek en in sommige gevallen een tekort aan vakmannen wordt het opruimen van de werkplek niet altijd netjes uitgevoerd. Voor de hoofdaannemer/uitvoerder is het soms een gevoelige kwestie om met betrouwbare relaties allerlei discussies aan te gaan over een opgeruimde werkplek. In de praktijk is een bouwopruimer daarom vaak een goede oplossing. Dankzij een bouwopruimer kunnen de vakmannen hun werk goed en volgens de planning uitvoeren.

Mensen en middelen

Cleaning Service Hensen B.V. heeft jarenlange ervaring wat betreft bouwopruiming en beschikt over een groep gemotiveerde medewerkers. Onze vaste bouwopruimers weten wat er van ze verwacht wordt en kennen de verschillende fasen binnen een bouwproject. Verder beschikken onze vakmensen over professionele schoonmaakmachines en -middelen. Dankzij de gevolgde vakopleidingen weten onze medewerkers deze ook op de juiste wijze toe te passen.

Werkwijze van de bouwopruimers

Cleaning Service Hensen B.V. pakt de bouwopruiming aan volgens vastgelegde procedures, zodat een bepaalde basiskwaliteit geleverd kan worden. Onze rayonmanagers zien erop toe dat de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk nagekomen worden en sturen indien nodig bij.

Contact

Cleaning Service Hensen B.V. is altijd bereid om samen met u uw wensen in kaart te brengen en te vertalen in concrete afspraken, zodat een passende offerte gemaakt kan worden.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan