0186 - 69 93 92 info@cs-hensen.nl

Olie opruimen

Ondanks alle getroffen voorzorgsmaatregelen om de kans op calamiteiten zoveel mogelijk te beperken kan een calamiteit met olielekkages toch voorkomen. Een hoop organisaties beschikken niet over de mensen en de middelen om na een bepaalde calamiteit adequaat te handelen.

Mensen en middelen

Cleaning Service Hensen B.V. is een gerenommeerd schoonmaakbedrijf en beschikt over een groep gemotiveerde medewerkers. Onze vaste schoonmaakers/-sters hebben de benodigde vakopleidingen met succes behaald en kennen de aandachtspunten voor het schoonmaken na calamiteiten. Verder beschikken onze vakmensen over professionele schoonmaakmachines en -middelen. Dankzij de gevolgde vakopleidingen weten onze medewerkers deze ook op de juiste wijze toe te passen.

Werkwijze bij olie opruimen

Cleaning Service Hensen B.V. pakt het olie opruimen en het schoonmaken na calamiteiten aan volgens vastgelegde procedures, zodat een bepaalde basiskwaliteit geleverd kan worden. Afhankelijk van de calamiteit wordt een passend verbetervoorstel gedaan en wordt direct actie ondernomen. Onze rayonmanagers zien erop toe dat de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk nagekomen worden en sturen indien nodig bij.

Contact

Cleaning Service Hensen B.V. is altijd bereid om samen met u uw wensen in kaart te brengen en te vertalen in concrete afspraken, zodat een passende offerte gemaakt kan worden.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan